Tanulásmódszertan iskolásoknak

tanulasmodszertan_iskolasoknak_01

Iskolai teljesítményre vonatkozó felmérések, fejlesztések, tehetséggondozó programok

 

A legjobb szándék ellenére is előfordul, hogy az iskolába lépő gyermeknél bizonyos pszichikus funkciók alul működnek. Szerencsére ezeket pontosan fel lehet mérni és megfelelő foglalkozásokkal az eltéréseket helyre lehet állítani. Ehhez pedig szakemberre van szükség, aki tudja, mit kell tenni a változásért.

Milyen esetekben javasoljuk a felmérést?

Sok szülő érzi, hogy rengeteg gyakorlás, otthoni támogatás ellenére gyermeke nem tud megfelelően teljesíteni az iskolában, gondok vannak az írás, számolás, olvasás, szövegértés területén.

Érdemes ilyenkor szakember segítségét kérni, részt venni egy felmérésen.

Ha nem kap megfelelő segítséget a gyermek, ezeket a hátrányokat végig magával cipelheti az iskolai tanulmányai alatt.

Megoldást nem a megnövelt tanulási idő, hanem a kiszűrt részképesség zavar jelenti. A pontos diagnosztika a munka eredményességének letéteményese.

Felső tagozattól tanulási stílus felmérést is végeztethetnek a szülők, mely megmutatja, hogy adott gyermek tanulását milyen tanulási technika, tanulási módszer támogatja leginkább, vagyis hogyan tud a gyermek a legkisebb energia-befektetéssel sikeres lenni az iskolában.

Vizsgálati eszközök, felmérések

Sindelar vizsgálat

Brigitte Sindelar osztrák pszichológus, pszichoterapeuta által kifejlesztett komplett fejlesztő terápiás program, melynek célja a tanulási és magatartási zavar megelőzése, ill. a zavar elmélyülésének megakadályozása. A program rendkívül hatékony és széles spektrumú.

A felmérés megbízható képet ad a gyermek pillanatnyi összképességeiről, nem csupán a hibás funkciókról.

A kognitív képességek felmérése és fejlesztése a következőképp történik: a megismerési folyamatok, mint érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet aktuális szintjét felmérjük a látási és hallási területeken, kiegészítve:

 • a szerialitás (sorrendiség)
 • a téri tájékozódás
 • az írásmozgás-koordináció
 • valamint több észlelési terület összekapcsolása (intermodális kódolás)

szintjének felmérésével, amely meghatározza a személyre szabott terv alapján az egyéni fejlesztést.

 

Difer vizsgálat

A Difer vizsgálat és fejlesztő program az írásmozgás-koordinációtól eltekintve más területeken vizsgálódik, így jól kiegészítheti a Sindelar programot. Szintén a tanuláshoz szükséges elemi alapkészségeket vizsgálja, majd az állapothoz képest fejleszti a következő területeken:

 • elemi számolási készség
 • relációszókincs
 • beszédhanghallás
 • írásmozgás-koordináció
 • tapasztalati következtetés
 • tapasztalati összefüggés-megértés
 • szocialitás

Fejlesztő foglalkozás / tehetséggondozó foglalkozás iskolásoknak (heti rendszerességgel)

tanulasmodszertan_iskolasoknak_03 

Az alsó tagozatos gyerekek esetében a fejlesztő foglalkozás célja az alapkulturtechnikák elsajátításához szükséges részképességek fejlesztése.

 • Látási érzékelés (vizuális percepció)
 • Hallási érzékelés (auditív percepció)
 • Testséma
 • Téri tájékozódás
 • Emlékezet
 • Figyelem
 • Szókincs
 • Beszédkészség
 • Grafomotoros készség
 • Számfogalom
 • Olvasástechnika
 • Helyesírás
 • Szövegértés
 • Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia terápia

Felső tagozaton tanuló gyermekek esetén ahhoz, hogy gyorsabban és hatékonyabban tanulhassanak, pár órás tanulásmódszertan foglalkozást is igénybe vehetnek. Jó, ha ezt megelőzi egy tanulási stílus mérés.

Hogyan történik a foglalkozások meghatározása?

Miután szűréssel feltárjuk a gyermek lemaradásának mértékét és okait, pontosan meghatározzuk a fejlesztendő területeket.

Gyermekének egyéni fejlesztési tervet dolgozunk ki és célzott fejlesztő foglalkozásokon, a családdal együttműködve fejlesztjük gyermekét.

A foglalkozások tematikáját mindig a gyermek erősségeire építve dolgozzuk ki. Mert a biztosan és helyesen működő funkciókra alapozva érhetjük el a stabil és megfelelő fejlődét.

A foglalkozások ideje és gyakorisága: 

Gyakorisága: Rendszeresen, heti egy alkalommal

Alkalmanként: 45 perc

A Tanulásmódszertani foglalkozásokat végző szakemberünk:

Égerszegi Zsuzsanna, szakvizsgázott fejlesztő pedagógus

Milyen napokon és mikor van foglalkozás?

Hétfőn 15:00 - 19:00 óráig

Kedden 15:00 - 19:00 óráig

Mennyibe kerül a Iskolaelőkészítő foglalkozás?

Óra típusa Időtartama Árak / alkalom
Felmérés 60-90 perc 8.000.- Forint
Egyéni óra 45 perc 3.250.- Forint
Bérletek árai
Egyéni bérlet 4 alkalmas 16.000.- Forint
Csoportos bérlet 4 alkalmas 12.000.- Forint

Hogyan lehet jelentkezni?

Hívja kollégánkat az alábbi telefonszámon és kérjen időpontot Égerszegi Zsuzsanna szakvizsgázott fejlesztőpedagógus szakemberünkhöz.

+3630 721 3969

 

Szeretettel és szaktudással várjuk Önt és gyermekét a Bóbita Okosdában.

 

Gyermekek fejlődésére/fejlesztésére vonatkozó konzultáció és tanácsadás

tanulasmodszertan_iskolasoknak_04

A szűrés és prevenciós, egyénileg tervezett foglalkozások mellett tanácsadással is támogatjuk a családokat

Minden szülő érzi, ha valami nincs rendben a gyermekével. Ne várjon addig, amíg ég a ház! A szülő által észlelt részképesség gyengeség, tanulási nehézség átbeszélésére, megoldási módozatok és lehetőségek felvázolására ad alkalmat a tanácsadás.

Miben tud segíteni a fejlesztőpedagógus?

Sokat segít, ha a gyermek problémáit akár óvodás, akár iskolás korban megbeszéli egy szakemberrel.

A konzultáció során segítséget kap, hogyan tudja támogatni gyermeke fejlődését, tanulmányait odahaza, hogy sikeresebb, eredményesebb legyen az iskolában. Ezáltal gyermek megtalálja helyét a társadalomban és boldog, kiegyensúlyozott életet élhet.

Tanácsadást és konzultációt végző szakemberünk:

Égerszegi Zsuzsanna, szakvizsgázott fejlesztő pedagógus.

Mennyibe kerül a tanácsadás, konzultáció?

Foglalkozás típusa Időtartama Árak / alkalom
Konzultáció/tanácsadás 60 perc 8.000.- Forint

Hogyan lehet jelentkezni?

Hívja kollégánkat az alábbi telefonszámon és kérjen időpontot Égerszegi Zsuzsanna szakvizsgázott fejlesztőpedagógusunkhoz.

+3630 721 3969

 

Szeretettel és szaktudással várjuk Önt és gyermekét a Bóbita Okosdában.