Tanulás Könnyítő Program komplex módszertannal

SZŰRÉS, TANÁCSADÁS, ISKOLAELŐKÉSZÍTÉS, FEJLESZTÉS, TEHETSÉGGONDOZÁS 

 

Iskolába készülőknek és kisiskolásoknak

 

A törvényi változások következményeként kiemelt hangsúlyos a gyerekeknél a hatékony iskola-előkészítő foglalkozás.  Minden szülő vágya, hogy sikerélményekben gazdag legyen gyermekének az alsó tagozat.

A Bóbita Okosdában olyan egyedülálló és innovatív, komplex módszertanú program várja a gyerekeket, melynek segítségével könnyebben és eredményesebben kezdhetik az iskolát és megszeretik a tanulást.

Fontosnak tartjuk, hogy gyakorlott tanítók, gyermekfejlesztésben jártas szakemberek foglalkozzanak a gyerekekkel. Ők pontosan tudják, hogy milyen elvárásoknak kell majd megfelelni az iskolában.  

Miért komplex a módszertan?

A Bóbita Okosdában csapatmunkában két szakember foglalkozik a gyerekekkel, akik más-más módszer szakértői, mindemellett tapasztalt tanítók is. Együtt segítik a gyerekeket a tanulás megszerettetésében, gondolkodásuk fejlesztésében és a kreatív, flow élményen alapuló felkészülésben.

Mi a két módszer részletesen? 

Budapesten elsőként a Bóbita Okosdában érhető el a Tanulás Könnyítő Program, melyet komplex módszertanba ágyaztunk!

 

A foglalkozásokat végző szakemberünk:

Takács Tünde- tanító és a Tanulás Könnyítő Program tréner,

 

Miben más a Tanulás Könnyítő Program?

A program megalkotásának legfontosabb szempontjai:

 • A program gyakorlati anyagát kedveljék és örömmel végezzék a gyerekek, ezért folyamatosan teszteljük köreikben jelenleg is. Így a különböző korosztályú gyerekek aktív szerepet töltenek be a módszer alakítása során.
 • A program segítse a gyereket az iskolai tanulás folyamatában, ezért alapul vettük a NAT által megfogalmazott elvárásokat, irányelveket.
 • Mindezt oly módon, hogy rugalmasan kezeli az életkori sajátosságok mellett az egyéni szükségleteket is.
 • A program alkalmazása során a gyerekek mellett a TKP-oktatók is élvezzék a tanulás-tanítás folyamatát, továbbá a program bővítse módszertani kultúrájukat, személyiségüket, ezáltal színesítve és értékesebbé téve a foglalkozásokat.

 

A program nagy figyelmet fordít a tanulási motiváció kialakítására és fenntartására is.

 

Tanulás Könnyítő Program erőssége, hogy a korszerű pedagógiai elméletek és gyakorlatok mellett épít a társtudományok legújabb eredményeire.

Melyek ezek a tudományok?

 • Agykutatás, ezen belül is az agyi plaszticitás jelentősége a tanulási nehézségek, zavarok tekintetében (dyslexia, dyskalkulia, dysgráfia, értelmi akadályozottság, autizmus…)
 • Neuropszichológia, kognitív pszichológia, amely tudományterületek legújabb kutatási eredményeinek köszönhetően megértjük a tanulási képességek agykérgi folyamatának alakulását (gondolkodás, olvasás, írás, számolás)
 • A neurobiológia legújabb kutatási eredményeinek megismerése után értjük meg, hogy miért fontosak a tanulás folyamatához kapcsolódó érzéseink, élményeink; és ezek milyen mértékben befolyásolják a tanulás hatékonyságát.

 

Miért hasznos a gyermeknek a Tanulás Könnyítő Program?

Rengeteg időt töltenek a gyerekek az iskolában, annyi mindent tanulnak és ebből mennyi mindent elfelejtenek…. gondoljunk csak saját tanulmányainkra!!! 

Legalább akkora probléma, hogy annyi mindent NEM tanítanak, amire viszont égető szükségük lesz majd az életben! 

Vajon miért van ez így? 

Az iskolában túlnyomórészt a tanárok tanítanak, a diákoktól ez idő alatt pedig az az elvárás, hogy udvariasan figyeljenek, saját gondolataikat, érzéseiket, ötleteiket lehetőleg tanulják meg magukban tartani és ne zavarják vele a tanórát…

A TKP módszerével már egészen kicsi kortól hagyjuk, hogy a gyerekek a maguk módján tapasztalják meg a dolgokat. Fontos számunkra, hogy ők erről mit gondolnak, milyen ötleteik vannak és folyamatosan figyeljük, hogy mindeközben miként érzik magukat. 

A gyerekeknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy felfedezzék azt, amit szeretnénk, hogy megértsenek, ehhez olyan játékot alkalmazunk, ami megmozgatja fantáziájukat és felkelti érdeklődésüket, hagyunk számukra időt a gondolkodásra, majd együtt örülünk, amikor sikerül, és biztatjuk, ha mégsem! 

Miért lesz számára mindez fontos az életben, mit tanul ebből egy óvodás/kisdiák?

 • Megtanul a feladatokra, problémákra kihívásként tekinteni, pozitívan viszonyulni
 • Megtapasztalja a tanuláshoz kapcsolódó flow élményt, mely óriási motivációt jelent számára a jövőre nézve is
 • E tudásra saját tapasztalatai és élményei útján jut, ezért nem fogja elfelejteni, tudása maradandó lesz
 • Fejlődik gondolkodása és kitartása, nem fog félni a hibáktól, hiszen megtapasztalja azokból is sokat tanulhat
 • Látja, hogy örülünk próbálkozásainak, eredményeinek, tudni fogja, hogy ez nekünk is fontos
 • Egyre kompetensebbnek érzi magát, fejlődik önbecsülése, pozitív “énképe” lesz
 • Tapasztalat útján felismeri, hogy számára mely tanulási technika lesz hatékony

 

A TKP módszere segít, hogy élvezzék a tanulást és maradandó legyen tudásuk, eközben sokrétűen fejlődjön képességük és személyiségük.

Milyen korú gyerekeknek ajánljuk?

A 4-7 éves korú gyerekeknek szól iskola-előkészítő foglalkozásunk. Ezen belül korcsoportonként, az alábbiak szerint:

 • Óvodás nagycsoportosok, akik iskolakezdés előtt állnak
 • Első osztályos kisiskolások, akiknél elmaradást tapasztal a szülő, emellett észrevehető a feladatok, tanulás iránti érdeklődés csökkenése
 • Alsó tagozatos gyermekek, akik tanulási nehézségekkel küzdenek

 

NAGY CSOPORTOSOKNAK

Miért jó nagycsoportos óvodásnak TKP-foglalkozásra járni?

 • Mert nagyban segít áthidalni az óvoda és az iskola közti szakadékot.
 • Mert a gyerekek nem fél év alatt tanulnak meg írni-olvasni. Az íráshoz, olvasáshoz, számoláshoz szükséges képességeket már jóval korábban meg kell alapozni!
 • Mert a jól előkészített tanulási képességekkel nagy mértékben megelőzhetőek a tanulási zavarok.
 • Mert felmérések egyértelműen igazolják, hogy a Tanulás Könnyítő Programban részesülő gyerekek kiemelkedően teljesítettek az első osztályban.

Minden nagycsoportos gyereknek feltétlenül ajánljuk!

 

Mikor fontos, hogy a gyermek részt vegyen TKP-foglalkozáson?

 • Ha nagyon későn kezdett beszélni, vagy mondatokban beszélni
 • Ha még nem alakult ki a dominancia
 • Ha még nem alakult ki a helyes ceruzafogás
 • Ha nem ismeri fel, és nem nevezi meg a színeket, formákat
 • Ha nem látja meg az azonosságokat és a különbözőségeket
 • Ha nem ismer fel az ok-okozati összefüggéseket,
 • Ha mozgása darabos, nem szeret labdázni
 • Ha folyamatos beilleszkedési problémákkal küzd a közösségben
 • Ha nehezen kezelhető a magatartása
 • Ha rendkívül impulzív
 • Ha figyelme nehezen köthető le 20–25 percig
 • Ha nem tud, vagy nehezen mélyül el játékban
 • Ha szorongó, félős, visszahúzódó 

 

ALSÓ TAGOZATOSOKNAK

 

Miért jó a kisiskolás gyermeknek TKP-foglalkozásra járni?

 • Mert a gyermek játékos formában, sok új élménnyel gazdagodva gyakorolhatja, tanulhatja az iskolában tanultakat.
 • Mert új összefüggéseket, dolgokat tapasztalhat meg.
 • Mert túl gyors vagy túl lassú az iskolai tempó. A TKP-foglalkozáson egyéni igényeinek megfelelően haladhat.
 • Mert nagyon alaposan és játékosan készítjük elő azokat a tudásanyagokat, amelyek az iskolában várnak rá.
 • Mert biztosítjuk számára a tanuláshoz fűződő legfontosabb flow-élményt! (A felfedezés öröme!)

 

Mikor fontos, hogy a gyermek részt vegyen TKP-foglalkozáson?

 • Ha elvesztette tanulási motivációját
 • Ha gyorsabban halad az iskolában, mint a társai
 • Ha lassabban halad az iskolában, mint a társai
 • Ha fárasztja az olvasás, írás, számolás
 • Ha tanulási zavar jeleit véljük felfedezni rajta
 • Ha problémás a magatartása, beilleszkedése
 • Ha „éretlenül” kezdte az iskolát 

 

 MÁSODIK OSZTÁLYOSOKNAK

Mikor fontos, hogy a gyermek részt vegyen TKP-foglalkozáson?

A fentieken túl…

 • Ha nehezen tanulja meg a szorzótáblát
 • Ha nem érti a szöveges matematikai feladatokat
 • Ha szövegértési problémái vannak
 • Ha nagyon rossz a helyesírása, figyelmetlen sokat hibázik
 • Ha otthon jobban teljesít, mint az iskolában
 • Ha nehezen tanulja a verseket
 • Ha nagyon nem szeret tanulni, iskolában járni

 

 

 

SINDELAR TERÁPIA

Vizsgálati eszközök, felmérések

Sindelar vizsgálat

Brigitte Sindelar osztrák pszichológus, pszichoterapeuta által kifejlesztett komplett fejlesztő terápiás program, melynek célja a tanulási és magatartási zavar megelőzése, ill. a zavar elmélyülésének megakadályozása. A program rendkívül hatékony és széles spektrumú.

A felmérés megbízható képet ad a gyermek pillanatnyi összképességeiről, nem csupán a hibás funkciókról.

A kognitív képességek felmérése és fejlesztése a következőképp történik: a megismerési folyamatok, mint érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet aktuális szintjét felmérjük a látási és hallási területeken, kiegészítve:

 • a szerialitás (sorrendiség)
 • a téri tájékozódás
 • az írásmozgás-koordináció
 • valamint több észlelési terület összekapcsolása (intermodális kódolás)

szintjének felmérésével, amely meghatározza a személyre szabott terv alapján az egyéni fejlesztést.

 

Miért érdemes felmérést készíteni?

Ahhoz, hogy a gyermek sikeresen vegye az első osztály nehézségeit, könnyen tanuljon meg írni, olvasni, számolni, szükséges bizonyos pszichikus funkciók megfelelő fejlettsége.

Óvodai nagycsoportban érdemes méréssel is megbizonyosodnunk ezen funkciók megfelelő fejlettségéről, így közel egy év áll rendelkezésre az esetleges problémák, hiányosságok orvosolására.

Egy felmérés 60-90 percig tart.

 

Mit mutat meg a felmérés eredménye?

A szűrés rámutat azokra a részképességekre, melyek támogatásra, fejlesztésre szorulnak. Ezáltal célzottan, személyre szabottan tudjuk gyermekét fejleszteni.

 

Milyen részképességeket vizsgálunk?

 • Szem-kéz koordináció, pontos vonalvezetés (Vizuomotoros koordináció)
 • Sorrendiség, egymásutániság (Szerialitás)
 • Alakállandóság
 • Formamásolás
 • Azonosság
 • Figyelem
 • A rész – egész viszonyának felismerése (Gestalt látás)
 • Alak-háttér észlelés
 • Különbözőség
 • Téri tájékozódás (téri viszonyfogalmak, irányhármasság)

 

Az alsó tagozatos gyerekek esetében a fejlesztő foglalkozás célja az alapkulturtechnikák elsajátításához szükséges részképességek fejlesztése.

 • Látási érzékelés (vizuális percepció)
 • Hallási érzékelés (auditív percepció)
 • Testséma
 • Téri tájékozódás
 • Emlékezet
 • Figyelem
 • Szókincs
 • Beszédkészség
 • Grafomotoros készség
 • Számfogalom
 • Olvasástechnika
 • Helyesírás
 • Szövegértés
 • Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia terápia

A foglalkozásokat végző szakemberünk:

Naszvadi Mirabella tapasztalt tanító, gyógypedagógus-logopédus, Sindelar terapeuta és személyiségfejlesztő szakember. Az iskola-előkészítő foglalkozásokban Mirabella Sindelar módszerrel támogatja a gyermekek tanulását és fejlődését.

Tanulás Könnyítő Program komplex módon (heti rendszerességgel)

A Bóbita Okosdában támogatjuk a komplex megoldásokat. A Tanulás Könnyítő Program komplex módon azt jelenti, hogy gyermeke 2 tipusú, egymást jól kiegészítő foglalkozásokon vesz részt. 

Mindkét foglalkozás önmagában is megállja a helyét, azonban együttesen fokozzák egymás hatékonyságát. Egyrészt gyermeke részt vesz a TKP foglalkozáson 45 percben, majd részt vesz a kognitív, részképesség elmaradások megszünetését célzó SINDELAR terápán is, szintén 45 percben.

Családbarát megoldásként úgy szervezzük a két foglalkozást, hogy egymás után történjenek, így gyermeke heti egy alkalommal 2x45 percben okosodhat nálunk. 

Két kiváló szakemberünk tudásuk ötvözésével a gyermek igényeit figyelembe véve a leghatékonyabb fejlesztést nyújtják az iskola-előkészítő foglalkozások során.

Hogyan történik a foglalkozások meghatározása?

Szűréssel feltárjuk a gyermek fejlesztendő területeit, erősségeit és esetleges elmaradásait. Ezek alapján a számára legoptimálisabb csoportba osztjuk.

Az egyik foglalkozáson a gyermekek homogén kiscsoportokban (maximum 6 fő/csoport) mozgással, játékkal egybekötve sajátítják el a tanulást és élik meg annak flow élményét. Ügyelünk arra, hogy azonos korú, képességű és fejlesztést igénylő gyermekek kerüljenek egy csoportba.

A másik foglalkozáson pedig Sindelar (kognitív) fejélesztésen vesznek részt. Ekkor asztalnál végzett játékos módszerekkel fejleszti a szakember a szűrés során feltárt részképességeket, elmaradásokat. 

 

A foglalkozások ideje és gyakorisága: 

Gyakorisága: Rendszeresen, heti egy alkalommal

Alkalmanként: 2x45-50 perc

 

Milyen napokon és mikor van foglalkozás?

Kedden 15:00 - 16:30 óráig (2 foglalkozás egymás után)

Kedden 16:45 - 18:15 óráig (2 foglalkozás egymás után)

 

Mennyibe kerül a TKP komplex foglalkozás?

Óra típusa Időtartama Árak/alkalom
Felmérés 60 – 90 perc 8.500.- Forint
Bérlet ára
Csoportos bérlet 2x4 alkalmas 26.000.- Forint

 

Hogyan lehet jelentkezni?

Hívja kollégánkat az alábbi telefonszámon és kérjen időpontot Sindelar vizsgálatra Naszvadi Mirabella szakemberünkhöz.

+3630 721 3969

 

Szeretettel és szaktudással várjuk Önt és gyermekét a Bóbita Okosdában.