Tanulás könnyítő program

Budapesten elsőként a Bóbita Okosdában érhető el a Tanulás Könnyítő Program, melyet komplex módszertanba ágyaztunk!

 Mi a TKP foglalkozás célja?

A program gyakorlati anyagát kedveljék és örömmel végezzék a gyerekek, ezért folyamatosan teszteljük köreikben jelenleg is. Így a különböző korosztályú gyerekek aktív szerepet töltenek be a módszer alakítása során.

A program segítse a gyereket az iskolai tanulás folyamatában, ezért alapul vettük a NAT által megfogalmazott elvárásokat, irányelveket. Mindezt oly módon, hogy rugalmasan kezeli az életkori sajátosságok mellett az egyéni szükségleteket is.

A program alkalmazása során a gyerekek mellett a TKP-oktatók is élvezzék a tanulás-tanítás folyamatát, továbbá a program bővítse módszertani kultúrájukat, személyiségüket, ezáltal színesítve és értékesebbé téve a foglalkozásokat.

A program nagy figyelmet fordít a tanulási motiváció kialakítására és fenntartására is.

 

A Tanulás Könnyítő Program erőssége, hogy a korszerű pedagógiai elméletek és gyakorlatok mellett épít a társtudományok legújabb eredményeire is, mint például az agykutatás, a neuropszichológa, vagy a neurobiológia.

Ennek megfelelően nem csak olyan kérdésekre kapunk választ, hogy milyen jelentőséggel bír az agyi plaszticitás a tanulási nehézségek, zavarok tekintetében (dyslexia, dyskalkulia, dysgráfia, értelmi akadályozottság, autizmus…); hanem azt is megértjük, hogy miért fontosak a tanulás folyamatához kapcsolódó érzések.

 

Miben tud segíteni a TKP foglalkozás?

Rengeteg időt töltenek a gyerekek az iskolában, annyi mindent tanulnak és ebből mennyi mindent elfelejtenek…. gondoljunk csak saját tanulmányainkra!

Legalább akkora probléma, hogy annyi mindent NEM tanítanak, amire viszont égető szükségük lesz majd az életben!  A probléma természetéhez hozzátartozik, hogy az iskolában túlnyomórészt  a  tanárok tanítanak, a diákoktól ez idő alatt pedig az az elvárás, hogy udvariasan figyeljenek, saját gondolataikat, érzéseiket, ötleteiket lehetőleg tanulják meg magukban tartani és ne zavarják vele a tanórát… Hogyan is lehetne ez másképp?!

A TKP módszerével már egészen kicsi kortól hagyjuk, hogy a gyerekek a maguk módján tapasztalják meg a dolgokat. Fontos számunkra, hogy ők erről mit gondolnak, milyen ötleteik vannak és folyamatosan figyeljük, hogy mindeközben miként érzik magukat.

A gyerekeknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy felfedezzék azt, amit szeretnénk, hogy megértsenek, ehhez olyan játékot alkalmazunk, ami megmozgatja fantáziájukat és felkelti érdeklődésüket, hagyunk számukra időt a gondolkodásra, majd együtt örülünk, amikor sikerül, és biztatjuk, ha mégsem!

Azok a gyermekek, akik a TKP módszerével tanulnak, később:

 • megtanulnak a feladatokra, problémákra kihívásként tekinteni, pozitívan viszonyulni,
 • megtapasztalják a tanuláshoz kapcsolódó flow élményt, mely óriási motivációt jelent számára a jövőre nézve is,
 • a megszerzett tudásra saját tapasztalatai és élményei útján jutnak, ezért nem fogják azt elfelejteni, tudásuk maradandó lesz,
 • fejlődik gondolkodásuk és kitartásuk, nem fognak félni a hibáktól, hiszen megtapasztalják, hogy azokból is sokat tanulhatnak,
 • látják, hogy örülünk próbálkozásaiknak, eredményeiknek, tudni fogják, hogy ez nekünk is fontos,
 • egyre kompetensebbnek érzik magukat, fejlődik önbecsülésük, pozitív “énképük” lesz,
 • tapasztalat útján felismerik, hogy számukra mely tanulási technika lesz hatékony.

 

A TKP módszere segít, hogy élvezzék a tanulást és maradandó legyen tudásuk, eközben sokrétűen fejlődjön képességük és személyiségük.

Milyen korú gyerekeknek ajánljuk?

A 4-7 éves korú gyerekeknek szól iskola-előkészítő foglalkozásunk. Ezen belül korcsoportonként, az alábbiak szerint:

 • Óvodás nagycsoportosok, akik iskolakezdés előtt állnak

 

NAGYCSOPORTOSOKNAK

Különösen a hatékony a nagycsoportosoknak tartott TKP módszerén alapuló foglalkozásunk az alábbiak esetében:

 • nagyban segít áthidalni az óvoda és az iskola közti szakadékot,
 • a gyermekek nem fél év alatt tanulnak meg írni-olvasni (az íráshoz, olvasáshoz, számoláshoz szükséges képességeket már jóval korábban meg kell alapozni),
 • a jól előkészített tanulási képességekkel nagy mértékben megelőzhetőek a tanulási zavarok,
 • a felmérések egyértelműen igazolják, hogy a Tanulás Könnyítő Programban részesülő gyerekek kiemelkedően teljesítettek az első osztályban.

Az alábbi tünetek esetén feltétlen javasolt a módszer alkalmazása, ha a gyermek:

  • nagyon későn kezdett beszélni, vagy mondatokban beszélni,
  • még nem alakult ki a (laterális) dominancia,
  • még nem alakult ki a helyes ceruzafogás,
  • nem ismeri fel, és nem nevezi meg a színeket, formákat,
  • nem látja meg az azonosságokat és a különbözőségeket
  • nem ismer fel az ok-okozati összefüggéseket,
  • mozgása darabos, nem szeret labdázni,
  • folyamatos beilleszkedési problémákkal küzd a közösségben,
  • nehezen kezelhető a magatartása,
  • rendkívül impulzív,
  • figyelme nehezen köthető le 20–25 percig,
  • nem tud, vagy nehezen mélyül el játékban,
  • szorongó, félős, visszahúzódó.

Minden nagycsoportos gyereknek feltétlenül ajánljuk!

 

Mi történik a TKP foglalkozásain?

A foglalkozások 45 percesek, homogén kiscsoportban történnek (max. 6 fő). Ügyelünk arra, hogy azonos korú, képességű és fejlesztést igénylő gyermekek kerüljenek egy csoportba.

Milyen napokon és mikor van foglalkozás?

Pénteken: 14:00 - 15:30


Mennyibe kerül a TKP foglalkozás?

Óra típusa Hossza Árak / alkalom
Felmérés 45-60 perc 11.500.- Forint
Csoportos óra 45 perc 4.500.- Forint
Csoportos bérlet 4 alkalmas 16.500.- Forint

A TKP foglalkozásokat vezető szakemberünk:

Tulipán Ágnes - TKP oktató, Alapozó Terapeuta, Homloklebeny terapeuta, óvodapedagógus, gyermek-, és babamasszázs oktató

Hogyan lehet jelentkezni?

Hívja kollégánkat az alábbi telefonszámon és kérjen időpontot a TKP foglalkozására.

+3630 721 3969

 

Szeretettel és szaktudással várjuk Önt és gyermekét a Bóbita Okosdában.