Iskolára készítő EQ fejlesztő mesecsoport

„Egyszer volt…”

szociális-emocionális készségfejlesztő mesecsoport iskolába készülőknek

 

Miről szól ez a foglalkozás? 

Az iskolába lépést megelőzően, a kognitív érettség mellett, szintén fontos a gyermekek megfelelő társas-érzelmi fejlődése. 

Annak érdekében, hogy szociálisan is kompetens személyekké váljanak, képesnek kell lenniünk a társas helyzeteknek megfelelő kommunikációra, érzelmeik irányítására, felismerésére és szabályozására.

Mikor érdemes gyermekednek a csoporthoz csatlakozni? 

Csoportomat azoknak az iskolázás előtt álló gyermekeknek ajánlom, akiknek:

 • nehezére esik a társas együttműködés,
  • impulzívak vagy épp a közösségben alig, akkor is csak halkan szólalnak meg
 • túlságosan félénkek,
 • alacsony a kudarctűrésük
  • ez esetben kiabálnak, csapkodnak vagy épp visszahúzódnak, sírnak
 • nem alakult ki még a feladattudatuk,
 • kontrollfunkciójuk életkorukhoz mérten is gyenge
  • nehezített a kivárás, csendben maradás… stb.

Mi történik a foglalkozásokon?

Csoportjaimon nemcsak a megfelelő interperszonális készségekre (pl. együttműködés, segítségnyújtás, határozott kommunikáció…) fókuszálok, hanem a negatív viselkedések (pl. kudarckerülés, dühkitörés, túlzott félénkség…) megelőzésére vagy csökkentésére is.

Az interaktív, játékos foglalkozások - a társas támogatás erőforrásának felhasználása mellett - a fantáziavilág segítségével támogatják a gyerekeket a megfelelő szociális és emocionális készségek elérésében. A csoportfolyamat része két – egy előzetes, tájékoztató és egy lezáró, visszajelző – szülőkonzultációs alkalom is.

 1. alkalom: ismerkedés, keretek, módszerre hangolódás 
 2. alkalom: ráhangoldódás, énbemutatás, csapatépítés
 3. alkalom: megküzdési stratégiák kidolgozása
 4. alkalom: kudarctűrés erősítése, hibázás normalizálása, túlzó elvárásokkal szembeni önvédelem, perfekcionizmus megelőzése
 5. alkalom: (csoportösszetétel függvényében) szorongásoldás vagy - magatartás-szabályozási nehézség túlsúlya - esetén - viselkedésváltozás lehetőségébe vetett hit erősítése
 6. alkalom: tanulás örömének felfedezése, kudarcélmény megelőzése aktív cselekvéssel
 7. alkalom: óvoda-iskola váltásra hangolás, lezárás előkészítése
 8. (záró) alkalom: búcsúzás, lezárás

 

A mesecsoportot vezető szakemberünk:

Sosztarich-Taskó Anikó
Óvoda és iskola szakpszichológus, Pszichológia szakos tanár, Családterapeuta jelölt, Integratív gyermekterapeuta

Milyen napokon és mikor van foglalkozás?

Szerdánként: 16:30 - 17:15 illetve 17:30 - 18:15

Csoport első alkalma: 2020. október 14. 

Csoportonként a látszám 6-8 fő maximum! 

Kérjük érdeklődjön a szabad helyekről kollégánknál. 

Mennyibe kerül a mesecsoport?

Óra típusa Időtartama Árak / alkalom csoporthoz szükséges
Szülő konzultáció 45-60 perc 9.000.- Forint 2 alkalom
Csoportos óra 45 perc 3 500.- Forint 8 alkalom
Csoportos bérlet (4 alkalmas) 4x45 perc 14 000.- Forint 2 bérlet
Összesen:  8+2 alkalom 46 000.- Forint

Hogyan lehet jelentkezni?

Hívja kollégánkat az alábbi telefonszámon és kérjen időpontot Sosztarich-Taskó Anikó szakemberünk mesecsoportjába.

+3630 721 3969

 

Szeretettel és szaktudással várjuk Önt és gyermekét a Bóbita Okosdában.