Mozgásfejlesztés jógával

Tapasztalataink szerint az utóbbi 10 évben megnőtt azon gyermekek száma, akik organikus éretlenségi tünetekkel, s ennek következményeként a megismerési folyamatokat érintő illetve magatartási problémával küzdenek.

A gyerekek anamnézisét tanulmányozva a legtöbb esetben kiderül, hogy az organikus éretlenség tünetei már a csecsemő és korai kisgyermek korban jelentkeztek. Korai segítségnyújtás nélkül ezek a gyermekek az iskolában tünetváltásként tanulási, ill. magatartási zavarokkal küzdhetnek.

Milyen esetekben érdemes mozgásfejlesztésben gondolkodni?
Ha gyermekünk mozgása éretlen, kortársai mellett nagyon ügyetlennek tűnhet. Lehet, hogy a labda elrúgása, a fél lábon, az ugrálás, vagy a lépcsőzés túl nehéz feladat a számára.
Ha esetleg nem szereti a simogatást, nehezen irányítja szorításai, érintései erejét. Lehet, hogy kézügyessége sem megfelelő, a kanalazás és a ceruzafogás okoz problémát számára. Cselekedeteit nehezen tervezi meg, figyelme, játéktevékenysége rövid idejű kortársaihoz képest.
Túlságosan aktív vagy épp ellenkezőleg nagyon passzív visszahúzódó.

Mi a teendő?
A mozgásfejlesztő gyermekjóga foglalkozások során lehetőségünk nyílik, arra, hogy a gyermek mozgásvizsgálatát követően a gyermek életkori sajátosságain túl az adott gyermek szükségletét, aktuális fejlettségi szintjét figyelembe véve tudatosan tervezett mozgásfejlesztés valósuljon meg a jóga eszközeivel.

Miért fontos, hogy komolyan vegyük a gyermek mozgásának eltéréseit?
Sajnos még ma is előfordul, hogy nem veszik komolyan a mozgásfejlődési problémákat, mondván majd behozza a gyerek a lemaradást. Pedig nagy jelentősége van a későbbi kognitív fejlődés szempontjából, ha a csecsemő nem szeret hason feküdni, kevéssé tudja emelni a fejét, nem forog, nem kúszik, felcserélődnek a mozgásfejlődési fázisok, táplálkozási, alvási, figyelmi, magatartási, beszédfejlődési problémák keserítik meg a család mindennapjait.

Ezek a kisgyermekek átlagos vagy átlag feletti intelligenciával rendelkezhetnek, s mivel tüneteik nem súlyosak, s bizonyos részképességeik átlag fölöttiek lehetnek, gyakran későn kapnak segítséget.
Hogyan befolyásolja a megfelelő mozgás a gyermek egész életét?

Az ontogenetikus fejlődésmodellek szerint kiemelten fontos az egyes érési szintek optimális fejlődése. J. A. Ayres szerint a szenzomotoros és a pszichés-kognitív fejlődésnek meghatározott menete van. Az egyes szintek érése meghatározza a következő szakaszok harmonikus alakulását. A bonyolultabb idegrendszeri integrációs kapcsolatot igénylő készségek (adekvát viselkedés, jó tanulási képesség) csak az alsó struktúrák tökéletes működésére épülhetnek.

Tudjuk, hogy azoknak a gyermekeknek van jó esélyük a későbbiekben a harmonikus kognitív és pszichés fejlődésre, akiknél a csecsemőkori reflexek és elemi mozgásminták időben integrálódtak, elégendő és megfelelő ingert kaptak idegrendszerük további érési folyamataihoz. Fontos, hogy elegendő inger érje őket minden észlelési területen, elősegítve a szenzoros integráció minél magasabb szintjének kibontakozását.

Hogyan és miben segít a mozgásfejlesztő jóga?
A mozgásos feladatokkal segíthetjük a figyelem, az önfegyelem, viselkedés javulását is.
Megfelelő gyakorlatok alkalmazásával
- javulhat a gyermekek vizuális észlelése,
- irányíthatóvá válik a figyelem,
- a megkésett beszédfejlődés beindítható,
- az eltérő izomtónus normalizálódik,
- a poszturális szabályozás rendeződik,
- kialakul a környezetből érkező ingerek kiemelése, kiszűrése és párhuzamos feldolgozása,
- javul a beszédmotorika, a hallás és a gyorsabb, pontosabb beszédértés fejlődik

Mi a célja a mozgásfejlesztő jógának?
Célunk, hogy gyermekeink minden lehetőséget megkapjanak hátrányaik ledolgozására és boldog, kiegyensúlyozott, sikeres emberré váljanak.
Többek között ennek köszönhető, hogy beépítettük a gyermekjóga órákba a mozgásfejlesztést. Olyan gyakorlatokat végeztetünk a gyermekekkel, amelyek játékos módon, természetesen fejlesztik a fent említett területeket. Komplex mozgásfejlesztés valósul meg minden gyermekjóga órán.
Célunk megmutatni azt a tudatosságot, amely a jóga és a mozgásfejlődés között van. Tudatos irányítással, megfigyelő képességgel sokat segíthetünk a gyerekeknek!

A központban a vesztibuláris (egyensúlyi) rendszer van, ami a fülben található 3 félkörös ívjárat ingerlését jelenti. Mind a három ívjáratot másképpen kell ingerelni, az a jó, ha ezek egymás után váltakozva jönnek. A fejlesztés komplexitását az adja, hogy kiterjed a mozgás, a ritmus, a szeriális észlelés (sorozatok), emlékezet, vizuális percepció, verbális percepció, taktilis észlelés valamint a keresztcsatorna fejlesztésére is.

Mozgásfejlesztő gyermekjóga óra típusai:

Bölcsődés korban (2-3 év) – MOZGÁSFEJLESZTŐ MINI JÓGA:
Ebben az életkorban a viselkedést nagymértékben befolyásolja a dac korszak. Ilyenkor még nagyon rövid idejű a figyelem, könnyen lépnek ki egyik helyzetből a másikba. Számukra a legfontosabb, ha mozgásukat alapozzuk, tehát az elemi nagymozgások folyamatod gyakorlása kell, hogy előtérben legyen.
Minden óra 30 perces, amely játékos formában egy téma köré van felépítve.

Óvodás korban (3-6 év) MOZGÁSFEJLESZTŐ OVI JÓGA:
Ebben az életkorban még nem válik el egymástól a mozgás- és viselkedés szabályozása. Az a gyermek, aki nehezen tájékozódik a térben, nehezen fog tájékozódni a szociális térben is. Aki nem képes mozgását szabályozni, túl impulzív, figyelmetlen lesz és viselkedésében is hordozza majd ezeket a jellemzőket. Tehát az óvodáskor mind viselkedésben, mind mozgásban egy óriási nagy paletta.
Minden óra 45 perces, amely játékos formában egy téma köré van felépítve.

Iskolás korban (7-12 év) MOZGÁSFEJLESZTŐ SULI JÓGA:
Ebben az életkorban az írás és olvasás megtanulása nagymértékben függ az idegrendszer fejlettségétől a jó mozgásfejlődéstől. Az iskolás gyerekek egy részét fejlesztették már óvodás korban is, de nagy részénél, az első osztályban derül ki, hogy van valami probléma a háttérben.

A mozgásfejlesztő jóga órákat vezeti:

Tóth Csilla – Jógaoktató, mozgásfejlesztő szakember

A foglalkozások időpontja:

Pénteken: 

16:00 - 17:00 óráig 

Mennyibe kerül a foglakozás?

Óra típusa Hossza Árak / alkalom
Csoportos óra 60 perc 2.300.- Forint

Hogyan lehet jelentkezni?

Hívja kollégánkat az alábbi telefonszámon és kérjen időpontot mozgásfejlesztő jógára Tóth Csilla szakemberünkhöz.

+3630 721 3969

 

Szeretettel és szaktudással várjuk Önt és gyermekét a Bóbita Okosdában.

 

Babavilág programjaink közül ismerje meg baba-mama jóga foglalkozásunkat.
Kattintson ide….