GOH, GMP - Diagnosztika

BESZÉDHALLÁST, BESZÉDÉSZLELÉST ÉS BESZÉDMEGÉRTÉST VIZSGÁLÓ MÓDSZER

Mi az a GOH, GMP diagnosztika?

A GMP diagnosztikát Dr. Gósy Mária fejlesztette ki és sztenderdizálta 28 évvel ezelőtt. Ezzel az eljárással a magyar gyermek anyanyelv-elsajátítási folyamata vizsgálható a beszédmegértési folyamat működése szempontjából.

A beszédfeldolgozást, vagyis a beszédészlelési és a beszédmegértési folyamatokat vizsgálja. Ezeknek a folyamatoknak az életkori szintű működése szükséges az ép, tiszta beszédhez, az olvasás és írás elsajátításához, a tanuláshoz.

Miben tud segíteni a módszer?

Különféle " jelzések " utalnak a részfolyamatok zavarára, például:

  • a tartós beszédhiba
  • az ép hallás melletti „figyelmetlenség”
  • a túlzott játékosság
  • a mesehallgatás kerülése
  • magatartási, viselkedési gondok
  • a gyermekhez intézett közlések gyakori félreértése, vagy a gyakori visszakérdezés
  • verstanulási nehézség
  • iskolás korú gyermeknél gyenge helyesírási és/ vagy olvasási készség
  • motiválatlanság
  • a láthatóan lassú gondolatmenet is ide sorolható

A gyanújeleket mutató gyermekek esetében a tesztelés feltétlenül ajánlott!

Mi a diagnosztika célja?

A beszédpercepciós elmaradás, vagy zavar helyének, típusának és mértékének felderítése, továbbá mindezek alapján a megfelelő terápia meghatározása.

A beszédészlelési és a beszédmegértési folyamat esetleges zavarai rejtve is maradhatnak, ezért gyakran csak az iskolai kudarcok hívják fel a figyelmet a problémára.

Mi történik a vizsgálaton?

3 éves kortól 12-13 éves korig lehet alkalmazni a módszert. Ezt követően is lehet 18 éves korig, de 13 évtől már nagymértékben függ a gyermek együttműködésétől. Nagyothalló gyermekeket is lehet vizsgálni hallókészülékkel.

A vizsgálati idő kb. 30 perc, plusz az eredmény írásba foglalása és a szülővel való konzultáció. Tanácsos egy szülőnek ott lenni és a háttérben, csendben végighallgatni gyermekét.

A teljes diagnosztika 19 résztesztből áll.
Az első részteszt a GOH - beszédhallást szűrő teszt. Ezt csak kimondottan erre a vizsgálatra kialakított készülékkel lehet elvégezni. Ebben a feladatban fejhallgatón keresztül mindkét fülében 10-10 szót hall a gyermek, melyet vissza kell ismételnie.
További 10 részteszt a beszédészlelést vizsgálja, kettő a beszédmegértést, további három a tárolást-előhívást, kettő a vezérlést (agyfélteke-dominancia és centrális működés) és végül egy teszt a kezességet vizsgálja. A kézdominancia meghatározását a vizsgálat alatti folyamatos megfigyelés is alátámasztja.

Mi történik a vizsgálat után?

A javasolt fejlesztés, vagy terápia problémától függően történhet otthon, vagy logopédiai foglalkozásokon. Az otthoni fejlesztés napi 15-20 percet igényel. Életkor szerint nagyon jól kidolgozott könyveket lehet alkalmazni a terápiában. Bizonyos esetekben érdemes logopédus és/vagy fejlesztő pedagógus munkatársunkat felkeresni, mozgásterápiával kombinálni, valamint nem ritka eset amikor audiológiai vizsgálat ajánlott az esetleges hallószervi problémák kizárására.

A vizsgálatot a délelőtti órákban ajánlatos elvégezni. Nagyon fontos, hogy a vizsgált gyermek egészséges legyen.

A vizsgálathoz szükséges egy anamnézis lap kitöltése, melyet a szülő a vizsgálótól előzetesen kap meg.

Milyen napokon és mikor van vizsgálat?

A vizsgálat előre egyeztetett időpontban történik.

Mennyibe kerül a vizsgálat?

Vizsgálat típusa Időtartama Árak / alkalom
Vizsgálat 40-60 perc 11.500.- Forint

A GOH, GMP diagnosztikát végző szakemberünk:

Pallos Mónika – GOH és GMP diagnoszta, Gyógypedagógus - logopédus

Hogyan lehet jelentkezni?

Hívja kollégánkat az alábbi telefonszámon és kérjen időpontot GOH-GMP vizsgálatra.

+3630 721 3969

Szeretettel és szaktudással várjuk Önt és gyermekét a Bóbita Okosdában.