Bóbitanoda

A Bóbita Okosda és a Bóbita Varázspalota Magánóvoda együttműködéséből megszületett a BÓBITANODA egész napos iskola-előkészítő programja. 

Fedezd fel az érzelmi és szellemi kalandok játékos világát – Egésznapos Iskola-előkészítő program óvodás gyerekeknek magyarul és angolul!

5 éves kortól minden héten egy teljes napon át

Az iskola-előkészítő napja: csütörtökönként 7:30 – 17:00

A BÓBITANODA egésznapos iskola-előkészítő számos előnyt kínál a gyermeketeknek, melynek szakmai minőségét a Bóbita Varázspalota Magánóvoda szakmai vezetői, valamint a BÓBITANODA pedagógusai jelentik, akik sok éves tapasztalattal rendelkeznek az iskola-előkészítésben és sok éve dolgoznak a Bóbita Varázspalota Magánóvodában.  

Az érzelmi és szellemi kalandok világát kínáljuk, ahol fejlesztő és szórakoztató tevékenységek segítségével felkészítjük a gyermekeket az iskolai kihívásokra, miközben megőrizzük a gyermeki kíváncsiságot és játékosságot.

A BÓBITANODA SZAKMAI IRÁNYÍTÓJA:

Adamik Melinda Mesterpedagógus: +3630 440 8857

A megnövekedett szülői igények hatására indítottuk el a BÓBITANODA egésznapos iskola-előkészítő programját, olyan óvodás gyermekek számára, akik jogviszony szerint nem a Bóbita óvodába járnak, de a szüleik szeretnék, hogy minőségi és alapos iskola-előkészítő, fejlesztő foglalkozásokban részesüljenek az utolsó óvodai évük alatt.

Egyediségünk alapja, hogy modern módszertannal, korszerű eszközökkel és komplex formában nyújtunk fejlesztést 5 éves kortól.

Ez a tematika már több éves beválásvizsgálaton van túl, hiszen a Bóbita Varázspalota Magánóvoda pre-school program több, mint 10 éve sikeresen működik. Évente 35-45 óvodás gyermek ballag el a Bóbitából és nyer felvételt a magas szakmai színvonalon működő, közkedvelt általános iskolákba.

Tudatos és tervszerű szakmai program, mely az óvodáskorú gyerekek számára interaktív és játékos fejlesztő tevékenységet kínál minden héten egy teljes napon át.

A kislétszámú csoportszervezésnek (15-18 fő) köszönhetően sok egyéni figyelem jut minden gyermekre. A nap során több tevékenység csoportbontásban zajlik, élünk a differenciálás eszközével.

Maximálisan figyelembe vesszük a gyerekek életkori sajátosságait és a nekik megfelelő terhelés mellett, változatos tevékenységek felkínálásával biztosítjuk a fejlesztő tartalmakat és a tevékenységekbe ágyazott tapasztalatszerzést. Ezáltal fejlesztjük a gyermek szociális, kognitív, logikai, problémamegoldó és fizikai képességeit.

A gyermekekkel 3 pedagógus foglalkozik, akik mindannyian sokéves tapasztalattal rendelkeznek az iskola-előkészítés terén. Egyikük kizárólag angolul kommunikál.

A PROGRAM KIEMELT ELEMEI

ANGOL NYELV JELENLÉTE

Gyermekedet szeretettel várjuk, ha a kisiskolás tanulmányait kétnyelvű program szerint tervezitek folytatni vagy szeretnétek megismertetni és megszerettetni vele az angol nyelvet.

Komoly tapasztalattal rendelkezünk a párhuzamos magyar-angol nyelvi nevelés terén. Ámbár nem feltétel az idegennyelvi tudás a kéttanítási nyelvű iskola, vagy az emelt szinten nyelvet oktató intézmény esetén, mégis magabiztos alapokat nyújt az iskola-előkészítőben szerzett tapasztalat.

LOGIKAI KÉSZSÉGEK / ROBOTIKA 

Célunk a matematikai alapkészségek fejlesztésével a gyermekek logikai gondolkodásának megalapozása. Mindezt nem az összeadás és kivonás gyakorlásával, hanem a Robotika módszertan, a logikai társasjátékok és a mozgásos szabályjátékok elsajátításával, játékosan, élményekkel érjük el. Ennek eredményeképpen fejlődik a gyerekek szabálytudata, figyelme, problémamegoldó képessége, mely által az iskolai beválás eredményesebb és sikeresebb lesz.

MOZGÁSFEJLESZTÉS / ALAPOZÓ TORNA

Alapozó torna keretein belül az idegrendszeri érés elősegítése zajlik moto-szenzoros terápia útján. A foglalkozásokon nagy hangsúlyt kap egyes mozgások gyakorlása, esetleg újratanulása. Az így elsajátított és begyakorolt mozgásformák újraindítják, mondhatni „belökik” az agy fejlődését. Nagyon gyakori, hogy egy korábbi mozgásfejlődési szakasz a gyermek fejlődése során kimarad, esetleg túl kevés idő jut az adott mozgásforma begyakorlására, így az automatizálódás sem lesz tökéletes. AZ Alapozó torna a mozgásfejlődéssel párhuzamosan hat a kognitív, értelmi területek fejlődésére is.

SZAKEMBEREINK BEMUTATKOZÁSA

A képre kattintva nagyban megnyílnak a bemutatkozások

bobitanoda6

EGY NAP PROGRAMJA

DÉLELŐTT

Mozgásfejlesztés/ alapozó torna (90 perc)

 • Fejlődéstani és nagymozgások
 • Egyensúly
 • Testséma – térbeli tájékozódás
 • Testvonal átlépő gyakorlatok
 • Keresztező gyakorlatok
 • Végtagszétválasztó gyakorlatok
 • Homloklebeny gyakorlatok

Kognitív fejlesztés (45 perc)

 • Logikai feladványok és rejtvények
 • Meseolvasás és történetalkotás
 • Nyelvi és kommunikációs készségek
 • Számolási és matematikai játékok
 • Finommotorika és íráskészség fejlesztés

Logikai játékok/fejlesztés (45 perc)

 • Logikai társasjátékok
 • Kirakók és feladványok
 • Memória- és figyelemfejlesztő játékok
 • Robotika

Angol foglalkozás (45 perc)

 • Játékos nyelvi gyakorlatok
 • Dalok és mondókák angolul
 • Kézműves tevékenységek angol nyelven
 • Alapvető angol nyelvi kifejezések és szavak megismerése

 

DÉLUTÁN

Tematikus projektek (60 perc)

A délutáni programok során célorientált projektek keretében tanulnak a gyerekek különböző témákról komplex formában magyarul/angolul. A projektek havonta váltják egymást, és a gyerekek bevonásával választjuk ki az újabb témát a felkínált lehetőségekből. Például természettudományos, művészeti, illetve kulturális témák.

Angol foglalkozás (30 perc)

Szabad játék és szociális interakció (60 perc)

A szabad játék ideje alatt a gyerekeknek lehetőségük van kreatívan játszani, építkezni, könyveket nézegetni vagy a nap során megismert tevékenységeket gyakorolni. Fontos, hogy ebben az időszakban is támogassuk a szociális interakciót, a konfliktusok kezelését és az együttműködést.

 

Elveink

Minden tevékenység során támogatjuk a gyerekek kreativitását, önálló gondolkodását és elősegítjük együttműködésüket.

Kiemeljük a sikereit és fejlesztjük önbizalmát, valamint hozzászoktatjuk az értékelésekhez. Könnyebben tud majd teljesítményorientált helyzetben helytállni.

Rendszeres visszajelzésekkel és értékelésekkel biztosítjuk a szülők tájékoztatását.

DIFER teszt - Magyarországon bemért egyetlen olyan mérőeszköz, amely diagnosztikus képet nyújt a gyermeki készségek fejlettségi szintjéről és lefedi annak minden összetevőjét. Ennek segítségével meg tudjuk állapítani, hogy milyen szinten sajátította el a gyermek az iskolai beváláshoz szükséges képességeket és milyen fejlesztési teendők vannak még hátra.

Ezzel a teszttel bemeneti és kimeneti mérést végzünk, melyeket a szülőknek bemutatunk.

 NAPIREND

7:30 – 8:00 - Gyülekező és reggeli

8:00 – 12:00 - Fejlesztő foglalkozások
(alapozó torna, kognitív fejlesztés, logikai játékok, angol foglalkozás)

12:15 – 14:00 - Ebéd és szabad játék az udvaron
(igény szerint csendes pihenő)

14:00 – 15:00 - Tematikus projekt, kreatív alkotó tevékenység

15:00 – 15:30 - Uzsonna

15:30 – 16:00 - Angol foglalkozás

16:00 – 17:00 - Szabadjáték és szociális interakció

AZ EGÉSZÉVES PROGRAMON VALÓ RÉSZVÉTEL EREDMÉNYEKÉNT A GYERMEK:

 • szociális kapcsolatteremtő készsége fejlődik, képessé válik új közösséghez alkalmazkodni
 • megszereti az angol nyelvet, beszédbátorsága és beszédkedve felébred
 • képes lesz foglalkozásokat aktívan követni, abban sikerélményt találni
 • kialakul a tudatos a testsémája és szem-kéz dominanciája (jobb-bal oldaliság)
 • képes lesz irány gyakorlatokat biztosan végezni síkban is
 • időbeli tájékozottsága megbízható lesz
 • kialakul helyes ceruzafogása
 • szókincse, relációs szókincse, logikai és praktikus gondolkodása segíteni fogja őt, hogy tudjon rövid történeteket elmesélni
 • fejlődik a szám-és mennyiségfogalma
 • jártassá válik a nyelvi ritmus alapjaiban
 • megbízhatóan szótagol, a hangok helyének jelölését megismeri (elöl-középen-hátul), rövid-hosszú hangokat megkülönböztet
 • vizuális észlelése stabilabb lesz (azonosság-különbözőség megállapítása, alakállandóság felismerése, alak-háttér megkülönböztetése, Gestalt látás-hiányos ábrák kiegészítése, szem-kéz koordináció működése)

 

MIÉRT ÉPPEN MI VAGYUNK A LEGJOBB VÁLASZTÁS AZ ISKOLA-ELŐKÉSZÍTÉSHEZ?

Szenzációs szakértői csapat

A pedagógusaink gyermekbarát hozzáállással rendelkeznek és évek óta foglalkoznak iskola-előkészítéssel. Garantáljuk, hogy a gyermekek számára izgalmas és tanulságos élményeket biztosítunk.

Komplex fejlesztés

A foglalkozásokat úgy alakítottuk ki, hogy a gyermekek fejlesztő környezetben tanulhassanak. Különböző kreatív tevékenységekkel, játékos logikai feladatokkal és mozgásos fejlesztő órákkal segítjük őket a szükséges készségek és képességek kibontakozásában.

Tematikus projektek

A gyermekek tematikus projektek keretében fedezik fel a világot. Minden hónapban egy izgalmas témával foglalkozunk, amely segít elmélyíteni a tudásukat és új érdeklődési területeket fedeznek fel.

Angol nyelv megszerettetése

Egy világnyelvvel is ismerkedünk! Kizárólag angol nyelven kommunikáló pedagógusunk segítségével élménygazdag módon sajátítják el a gyerekek az alapvető angol kifejezéseket és szavakat. A foglalkozásokon túl egésznapos angol nyelvi környezetben töltik az időt, természetes módon, észrevétlenül kerülnek közelebb az angol nyelvhez és magabiztosabban léphetnek majd az angol nyelvű kommunikáció útjára.

Szociális készségek

Fontosnak tartjuk a szociális készségek fejlesztését is. A szabad játék és az együttműködési tevékenységek révén támogatjuk a gyermekek társas kapcsolatainak építését és a konfliktuskezelési képességeik fejlődését. Megtapasztalják egy új közösséghez való kapcsolódás, beilleszkedés élményét.

 

Ragadjátok meg ezt a csodálatos lehetőséget a gyermeketek számára!

Az iskolára való felkészülés sosem volt még ilyen szórakoztató, komplex és hatékony!

 

JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Csoportlétszám: maximum 18 gyermek

Jelentkezéshez és beiratkozáshoz kattints ide

Díj: 44.000.- Ft / hó

mely tartalmazza:

- a teljes komplex programcsomagot

- napi 4x étkezést

Az első 2 alkalom során ismerkedés és felmérések zajlanak.

A 2024/25 program indulása: 2024.09.19. csütörtök

 

Helyszín: Bóbita Okosda – 1047 Budapest, Attila u. 156-158.

Bővebb információ: Adamik Melinda – óvodavezető +36304408857

REGISZTRÁCIÓÉRT KATTINTS IDE 

Jelentkezzetek most és garantáljátok a helyet a gyermekeiteknek!

Várjuk jelentkezéseteket és készséggel állunk rendelkezésetekre további információkkal és a beiratkozással kapcsolatban!

Legyetek részesei ennek a kalandnak, lépjetek magabiztosan az iskolába!

Üdvözlettel,

BÓBITANODA Csapata