Iskolaelőkészítő foglalkozás

SZŰRÉS, TANÁCSADÁS, ISKOLAELŐKÉSZÍTÉS, FEJLESZTÉS, TEHETSÉGGONDOZÁS

 

Az iskolába lépés első pár hónapja alapvetően meghatározza a gyermekek iskolai karrierjének ívét. Ahhoz, hogy gyermeke megfelelően vegye az akadályokat, (az írás, olvasás, számolás terén) alapfeltétel bizonyos pszichikus funkciók megfelelő fejlettsége.

 

Kiknek javasoljuk a foglalkozásokat? 

Fejlődésben lelassult/eltérő érésű gyermekek számára, vagy egyszerűen csak bátortalan, visszahúzódó, nehezen megszólaló, lassabban tevékenykedő gyerekeknek.

Kifejezetten ajánljuk a tanulás kapcsán valamely területen kialakult problémával, tanulási nehézséggel küzdő vagy tehetséges, további fejlődési igénnyel rendelkező gyermekek esetében.

Milyen korú gyerekeknek ajánljuk?

A 5-7 éves korú gyerekeknek szól Iskola előkészítő /tanulási nehézségeket kiküszöbölő fejlesztőfoglalkozásunk. Ezen belül korcsoportonként, az alábbiak szerint:

 • Óvodás nagycsoportosok, akik iskolakezdés előtt állnak
 • Első osztályos kisiskolások, akiknél elmaradást tapasztal a szülő, emellett észrevehető a feladatok, tanulás iránti érdeklődés csökkenése
 • Alsó tagozatos gyermekek, akik tanulási nehézségekkel küzdenek
 • Képességeik alatt teljesítenek, tanulás terén kudarc élményeik vannak
 • Tehetséges, kimagasló képességű gyermekek, akik magas szintű tehetséggondozást igényelnek

Milyen területekkel foglalkozunk a terápia közben?

A megismerési folyamatok (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet) fejlesztésével a különböző területeken az átfogó kognitív fejlődést biztosítjuk.

 • részképességek, készségek felmérése,
 • egyéni fejlesztési terv kidolgozása,
 • egyéni differenciált fejlesztések
 • kis létszámú csoportos fejlesztés (maximum 3 fő/csoport)
 • játékos átmenet biztosítása a tanulás felé
 • szakszerű, komplex felkészítés, részképesség fejlesztés, minden területet átfogó szemlélettel
 • felmerült kudarc élmények minimálisra csökkentése, átalakítása
 • az akadályok leküzdésének támogatása, az elvárásokhoz való alkalmazkodás elősegítése
 • magabiztos, örömteli, felkészült, motivált hozzáállás elősegítése, kialakítása

Vizsgálati eszközök, felmérések

Sindelar vizsgálat

Brigitte Sindelar osztrák pszichológus, pszichoterapeuta által kifejlesztett komplett fejlesztő terápiás program, melynek célja a tanulási és magatartási zavar megelőzése, ill. a zavar elmélyülésének megakadályozása. A program rendkívül hatékony és széles spektrumú.

A felmérés megbízható képet ad a gyermek pillanatnyi összképességeiről, nem csupán a hibás funkciókról.

A kognitív képességek felmérése és fejlesztése a következőképp történik: a megismerési folyamatok, mint érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet aktuális szintjét felmérjük a látási és hallási területeken, kiegészítve:

 • a szerialitás (sorrendiség)
 • a téri tájékozódás
 • az írásmozgás-koordináció
 • valamint több észlelési terület összekapcsolása (intermodális kódolás)

szintjének felmérésével, amely meghatározza a személyre szabott terv alapján az egyéni fejlesztést.

Difer vizsgálat

A Difer vizsgálat és fejlesztő program az írásmozgás-koordinációtól eltekintve más területeken vizsgálódik, így jól kiegészítheti a Sindelar programot. Szintén a tanuláshoz szükséges elemi alapkészségeket vizsgálja, majd az állapothoz képest fejleszti a következő területeken:

 • elemi számolási készség
 • relációszókincs
 • beszédhanghallás
 • írásmozgás-koordináció
 • tapasztalati következtetés
 • tapasztalati összefüggés-megértés
 • szocialitás

Óvodás gyermekeknek szóló foglalkozások

Iskolába lépéshez szükséges képességek felmérése, szűrése

 

Milyen esetekben érdemes felmérést végezni? 

Ha a szülők szeretnének pontos diagnosztikát, tanácsadást kapni óvodás gyermekük képességeivel kapcsolatban és alapos, minőségi iskolafelkészítésben szeretnék részesíteni.

Ha a szülők szeretnék felkészíteni gyermeküket arra, hogy egy ismeretlen környezetben (pedagógus és gyermektársak) is bátran megnyilatkozzon és képességeinek megfelelően teljesítsen, ezáltal felkészültebben érkezhessen az új iskolai környezetbe.

Miért érdemes felmérést készíteni?

Ahhoz, hogy a gyermek sikeresen vegye az első osztály nehézségeit, könnyen tanuljon meg írni, olvasni, számolni, szükséges bizonyos pszichikus funkciók megfelelő fejlettsége.

Óvodai nagycsoportban érdemes méréssel is megbizonyosodnunk ezen funkciók megfelelő fejlettségéről, így közel egy év áll rendelkezésre az esetleges problémák, hiányosságok orvosolására.

Egy felmérés 60-90 percig tart.

Mit mutat meg a felmérés eredménye?

A szűrés rámutat azokra a részképességekre, melyek támogatásra, fejlesztésre szorulnak. Ezáltal célzottan, személyre szabottan tudjuk gyermekét fejleszteni.

Milyen részképességeket vizsgálunk?

 • Szem-kéz koordináció, pontos vonalvezetés (Vizuomotoros koordináció)
 • Sorrendiség, egymásutániság (Szerialitás)
 • Alakállandóság
 • Formamásolás
 • Azonosság
 • Figyelem
 • A rész – egész viszonyának felismerése (Gestalt látás)
 • Alak-háttér észlelés
 • Különbözőség
 • Téri tájékozódás (téri viszonyfogalmak, irányhármasság)

A feltárt hiányosságok pótlásában, a fejlődés célzott elérésében segít Iskolaelőkészítő foglalkozásunk és szakemberünk.

 

Iskolaelőkészítő fejlesztő foglalkozások (heti rendszerességgel)

 

Mi a fejlesztő foglalkozások célja?

 • A totális érzékelő-apparátus kiépítése, mely zökkenőmentessé teszi a gyermek iskolai tanulmányait. 
 • Az iskolába lépéshez szükséges pszichikus funkciók fejlesztése

A fejlesztés elvei 

Játékosság, fokozatosság, kis lépésekre bontás, alkalmazkodás a gyermek egyéni szükségleteihez, az emlékezet tréningje minden órán megvalósul

Hogyan történik a foglalkozások meghatározása?

Miután szűréssel feltárjuk a gyermek lemaradásának mértékét és okait, pontosan meghatározzuk a fejlesztendő területeket.

Gyermekének egyéni fejlesztési tervet dolgozunk ki és célzott fejlesztő foglalkozásokon, a családdal együttműködve fejlesztjük gyermekét.

A foglalkozások tematikáját mindig a gyermek erősségeire építve dolgozzuk ki. Mert a biztosan és helyesen működő funkciókra alapozva érhetjük el a stabil és megfelelő fejlődét.

A foglalkozások ideje és gyakorisága: 

Gyakorisága: Rendszeresen, heti egy alkalommal

Alkalmanként: 45 perc

Az iskolaelőkészítő  foglalkozásokat végző szakemberünk:

Égerszegi Zsuzsanna, szakvizsgázott fejlesztő pedagógus

Milyen napokon és mikor van foglalkozás?

Hétfőn 15:00 - 19:00 óráig

Szerdán 15:00 - 19:00 óráig

Mennyibe kerül a Iskolaelőkészítő foglalkozás?

Óra típusa Időtartama Árak / alkalom
Felmérés 60-90 perc 8.000.- Forint
Egyéni óra 45 perc 4.250.- Forint
Csoportos óra 45 perc 3.250.- Forint
Bérletek árai
Egyéni bérlet 4 alkalmas 16.000.- Forint
Csoportos bérlet 4 alkalmas 12.000.- Forint

Hogyan lehet jelentkezni?

Hívja kollégánkat az alábbi telefonszámon és kérjen időpontot Égerszegi Zsuzsanna Fejlesztőpedagógus szakemberünkhöz.

+3630 721 3969

 

Szeretettel és szaktudással várjuk Önt és gyermekét a Bóbita Okosdában.

Iskolás korú gyermekeknek tanulásmódszertan foglalkozásokkal segítünk a hatékony fejlődésben.
Tudjon meg többet ide kattintva…